Tampereen kauppakamarilehti

YRITYKSET KERTOVAT

TAMK EDU – osaaminen uusiin ulottuvuuksiin!

Julkaistu 15.06.2016
Tampereen ammattikorkeakoulun täydennyskoulutusyksikkö TAMK EDU tarjoaa nostetta yksityishenkilöiden, yritysten ja yhteisöjen osaamiseen.

 Yritykset TAMK ryhmakuva

TAMK EDUn palveluita ovat täydennyskoulutus, asiantuntija- ja kehittämispalvelut, avoin ammattikorkeakoulu, erikoistumiskoulutukset, laboratorio- ja mittauspalvelut sekä kansainvälinen koulutusvienti.

Koulutuksen vahvuuksia ovat työelämälähtöisyys, käytännönläheisyys sekä uusien verkostojen ja ideoiden syntyminen keskustelevalla opetusotteella. Koulutusta räätälöidään myös suoraan yritysten tarpeisiin.

Tutustu yrittäjänä monipuoliseen koulutustarjontaan! Koulutusteemoja ovat muun muassa:

• Johtaminen ja palveluliiketoiminta

• Sisustus ja rakentaminen

• Työhyvinvointi, terveys ja sosiaalipalvelut

• Tiimityö, valmennus ja kouluttajaosaaminen

• Digitaalinen viestintä

• Teknologiaosaaminen

tamk.fi/taydennyskoulutus
p. 03 245 2444, TAMKEDU@tamk.fi


eMBA-ohjelma johtajille ja asiantuntijoille alkaa lokakuussa


Yritykset TAMK siluetit

Tampereen ammattikorkeakoulun työelämälähtöinen yritysjohdolle ja asiantuntijoille suunnattu eMBA-ohjelma (Executive MBA Programme in International Business Management) on ollut suosittu täydennyskoulutus yli kymmenen vuoden ajan. Ohjelman suorittaneita on jo yli 250. Opiskelijoiden keski-ikä on 40 vuotta, ja eri toimialat ovat olleet laajasti edustettuina.

Ohjelmassa hyödynnetään viimeisintä tutkimustietoa, laajaa kouluttajaverkostoa ja innovatiivisia kokemuksia sekä TAMKin pitkää kokemusta koulutuksen järjestäjänä.

Koulutus on suunniteltu suoritettavaksi työn ohessa 1,5–2 vuodessa. Opinnot voi kytkeä omaan työhön, jolloin suora höyty työtehtäviin on saavutettavissa heti opintojen alusta asti.

Koulutukseen pääset mukaan, jos sinulla on liike-elämästä ja johtamisesta vähintään muutaman vuoden työkokemus.

eMBA-ohjelman avulla verkostoidut muiden ohjelmaan osallistuvien kanssa. Vahvistat omaa johtajuuttasi johtamisen eri osa-alueilla, syvennät strategista ajatteluasi, edesautat yrityksesi menestymistä – ja rakennat itse omaa tulevaisuuttasi.

Osallistuminen on investointi sekä työyhteisön kilpailukykyyn että osallistujan kehittymiseen johtajana ja asiantuntijana.

Seuraava ohjelma alkaa 6.10.2016.

Lisätietoa:

tamk.fi/emba

Kersti Jääskeläinen, erikoissuunnittelija
TAMK EDU, p. 050 321 5147
kersti.jaaskelainen@tamk.fi