Tampereen kauppakamarilehti

YRITYKSET KERTOVAT

Henkilöstö on suurin kyberturvariski – ja mahdollisuus

Julkaistu 15.06.2016
Käyttääkö yrityksesi digitaalisia palveluita: sähköpostia, verkkopankkia tai sosiaalista mediaa? Ovatko erilaiset tietojärjestelmät keskeinen osa liiketoimintaasi? Osaako henkilöstösi toimia oikein ja turvallisesti näissä ympäristöissä?

Nopeasti digitalisoituvassa maailmassa yritykset ovat yhä riippuvaisempia tietojärjestelmistä. Toiminnan siirtyessä enenevässä määrin digitaaliseen ympäristöön, sen turvallisuuden merkitys kasvaa. Puhutaan kyberturvallisuudesta.

Yritykset tekevät panostuksia järjestelmiensä tieto- ja kyberturvan kehittämiseksi. Silti media uutisoi yritysten ja organisaatioiden kyberturvaongelmista säännöllisesti. Syy tähän on yksinkertainen: tärkein yksittäinen kyberturvallisuuden tekijä on ihminen.

Jokaisen kyberturva 240x240

– Digitaalinen turvallisuusajattelu on siirtymässä teknologia- ja kontrollikeskeisyydestä ihmiskeskeisyyteen.
Ihminen nostetaan toiminnan keskiöön. Henkilöstön koulutus onkin nopein ja kustannustehokkain tapa nostaa digitaalisen turvallisuuden tasoa, Insta Group Oy:n kyberalueen kehittämisjohtaja ja Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden professori Jarno Limnéll kertoo.

– Kun jokaisella on ymmärrys omasta roolistaan ja ajankohtaisista uhkista, voimme hyödyntää digimaailman mahdollisuuksia paremmin. Turvallisuus on nähtävä ensisijaisesti mahdollistajana, ja tässä koulutuksella on merkittävä rooli.

Tehosta liiketoimintaa

Vahva kyberturva edistää liiketoiminnan tehokkuutta ja kilpailukykyä, helpottaa arkielämää ja vapauttaa yhteiskunnan ja viranomaisten voimavaroja. Kouluttamalla henkilöstöä organisaatio voi tehdä kyberturvallisuudesta vahvuuden – ja ottaa hyödyn irti digitalisaatiosta ilman häiriöitä.

– Hyvän kyberturvallisuuskulttuurin ylläpitäminen ja vahvistaminen edellyttää yhteisiä pelisääntöjä ja jokaisen osallistumista. Turvallisuuden parantamisen on lähdettävä ihmisestä, Limnéll muistuttaa.

Limnéll on ollut mukana kehittämässä Insta Trust Oy:n Jokaisen kyberturva -verkkokurssia, jossa käydään läpi kyberturvallisuuden perusteet työpaikan jokapäiväisten esimerkkitilanteiden pohjalta.

– Työpaikan kyberturvallisuus parantuu ja kehittyy vain henkilöstön pitkäjänteisellä sitoutumisella ja jatkuvalla, ajantasaisen osaamisen ylläpitämisellä. Olemme parhaillaan luomassa uudenlaista digitaalista turvallisuuskulttuuria, ja siinä meillä jokaisella on vastuumme.

Tutustu Jokaisen kyberturva -verkkokoulutukseen ja tee pikatesti, jolla selvität henkilöstösi kyberturvaosaamisen tason: jokaisenkyberturva.fi

Jokaisenkyberturva banneri


Kysy lisää
Martti Setälä
asiakkuus- ja kehitysjohtaja
Insta Trust Oy

040 536 6350

martti.setala@insta.fi

Insta Trust Oy

Insta Trust Oy auttaa turvaamaan asiakkaidensa häiriöttömän liiketoiminnan ja vahvistamaan kriisinsietokykyä. Yritys tarjoaa turvallisuusjohtamisen tueksi koulutuksia ja harjoituksia sekä suunnittelun ja johtamisen sovelluksia. Insta Trust on osa turvallista ja kilpailukykyistä yhteiskuntaa rakentavaa Insta-konsernia.