Tampereen kauppakamarilehti

Leadership Design – miksi johtaminen tarvitsee muotoilua

Kirjoitettu November 27, 2017

Kuitenkin maan vetovoima toimii, vaikkemme siihen uskoisi. Se toimii koko ajan ja joka hetki. Se on kuin luonnonlaki, joka ei muutu. Myös johtamisessa on meistä riippumattomia luonnon lakeja. Tiedätkö, kuinka kvanttifysiikka vaikuttaa johtamisessasi koko ajan ja joka päivä? Etkö tiedä?  Ei se mitään, se vaikuttaa silti. Koko ajan ja joka hetki. Kaikkeen vaikuttava tekijä eli energia vaikuttaa ja toimii koko ajan, tiedostamme sen tai emme. Miksi ja miten johtaminen vaatii designia eli muotoilua, jonka pitää olla parempaa ja kokonaisvaltaisempaa kuin koskaan aikaisemmin.

Jo peruskoulussa opimme energian häviämättömyyden lain; energia ei häviä minnekään, se vain muuttaa muotoaan. Kun puu kasvaa, se sitoo itseensä energiaa. Kun se poltetaan, puu luovuttaa energiaa; se muuttuu lämmöksi. Vastuullinen ottaa energian käyttöön ja ohjaa sitä, ettei lämpö menisi niin sanotusti harakoille. Sama on johtamisen rooli palveluiden ja tuotteiden synnytysprosessissa. Tuloksia ei synny, jos inhimillinen energia karkaa harakoille.

Luomisprosessissa energialle annetaan muoto. Tulos syntyy ensin ajatuksena ja tavoitteena, ennen kuin se realisoituu prosessina lopputuotteeksi. Jos palvelu tai tuote on viallinen, ollaan auttamattomasti myöhässä; energia on käytetty väärin. Korjaaminen maksaa ja voi olla liiketoiminnan kannalta kohtalokastakin. Sen vuoksi energialle muodon antavan ajattelun tulisi olla kunnossa.

Strategia on ajatus onnistumisesta. Strategisesti väärää valintaa on mahdoton korjata tekemällä. On turha juosta, jos on väärällä tiellä. Strategista ymmärrystä ei voi korvata millään. Tämä on syytä tiedostaa, kun olemme siirtymässä digiaikaan, joka vaatii kokeneeltakin ajattelijalta ajattelumallien muutamista ja rytminmuutoksia, joihin ennen ei ollut tarvetta.

Elämme kiihdytettyä, eksponentiaalisen muutoksen ja mahdollisuuksien aikaa, jolloin uudistumisen vaade koskee meitä jokaista. Mutta parhainkaan ajattelu ei yksin tuota voittavia tuotteita ja palveluita. Ymmärrys valinnoista ja niiden syistä on vietävä laajalle organisaatioon ja vielä tulkittava jokaisen toimijan kannalta, mitä se minun roolissani merkitsee. Muutoksessa hyväkään viestintä ei ole riittävää; tarvitaan ymmärryksen tuottavaa dialogia. Ihmiset sanovat, että heille on viestitty vasta, kun heitä on kuunneltu.

Strategian suunnittelusta on tullut strategista johtamista, jossa ihmiset otetaan mukaan laajasti ja varhain. Monet johtajat ajattelevat samoin kuin johtamisen tutkijat ovat ajatelleet sata vuotta. On tutkittava johtajaa, jotta löydettäisiin oikea tapa johtaa. Yrityksissä uskotaan, että valitsemalla oikea johtaja oikeilla ominaisuuksilla johtamisongelmat häviävät.

Yllätys, yllätys.

Liiketoiminta ja organisaatio eivät sopeudukaan uuden johtajan tapoihin. Sopeutuminen tulee tapahtua päinvastoin. Strategia, rakenteet, prosessit, systeemit ja erilaiset ihmiset tapoineen muodostavat johtamisen vaateet, joihin johtajan on pystyttävä vastaamaan. Johtamisen vaateet ovat kuin asiakkaan lähettämä tilaus, johon on pystyttävä vastaamaan. Johtamiselle on siis olemassa tilaus. Muutoksen nopeutuessa kaikki pitää tapahtua vielä entistä nopeammin ja ketterämmin. On aivan liian kapea näkökulma katsoa johtamista erillisenä käyttäytymisenä ja toimenpiteinä - niin kuin vielä liian usein näkee tapahtuvan.

Sanotaan, että kulttuuri syö strategian lounaaksi.

Näin tapahtuu, jos organisaation rakennetta ja kulttuuria ei ole viritetty toteuttamaan strategiaa. Pelkkä strateginen ajattelu ei riitä. Yhdeksän kymmenestä organisaatiosta, siis 90 prosenttia yrityksistä kärsii hitaudesta ja pompuista strategian käytäntöön viennissä. Kun strategia kohtaa vanhan tulosjohtamisen, entiset tavat mitata ja palkita sekä yksilövastuun korostamisen yhdessä tekemisen sijaan, perinteinen suorituksen johtaminen ei enää toimi.

Tapahtuu hylkimisreaktioita, kun organisaatiosta ei ole suunniteltu kokonaisvaltaisesti onnistumaan. Moni organisaatio on kuin palasista koottu vene, joka yrittää pysyä hengissä korkeassa aallokossa. Kun palat eivät sovi yhteen, vene vuotaa; vettä tulee enemmän sisään kuin sitä ehditään äyskäröidä ulos.

Huono design työllistää ja tulee kalliiksi.

Ei ole paljon järkeä lämmittää taloa pakkasella, kun kaikki ikkunat ovat auki. Liian monesta organisaatiosta energia vuotaa. Lämmön tuottaminen ja putkisto, jolla lämpöä siirretään niihin paikkoihin, missä lämpöä tarvitaan, vaatii kokonaisvaltaista designia. Johto ei voi välttää omaa vastuutaan designin onnistumisesta, koska vain johdolla on valta tehdä muutoksia rakenteissa ja systeemeissä. Liian monet johtajat epäonnistuvat. Ei sen takia, ettei heillä olisi halua onnistua tai ettei heillä olisi osaamista johtajan tehtävistä, vaan siksi, ettei kokonaisuutta ole designattu, siis muotoiltu onnistumaan nopeassa muutoksessa.

Toimitusjohtajien virkaikä on puolittunut 2000-luvulla. Tämä on merkki siitä, että johtamisen designiin kannattaa kiinnittää huomiota. Seuraukset ovat muuten liian hintavia kaikille. Niin asiakkaille, sijoittajille kuin henkilöstöllekin. Ja ennen kaikkea johtajalle itselleen ja hänen läheisilleen. Vanhan kansan ihminen sanoisi: ”Niin makaa kuin petaa.” Tarvitaan uuttaa johtamisen muotoilua, leadership designia vuoteen petaamiseen, jotta johtamisella olisi mahdollisuus onnistua.

Tero J. Kauppinen

Lue lisää Vincitin Johanna Pystysen Näin sen näen - Leadership as a Service LaaS

Kategoriat: